Hüküm ve Koşullar

Gönderilen müzik eserinin/eserlerinin sözü, bestesi, yorumları ve icrası tarafıma aittir. Bu eserin/eserlerin MEDIA PINEAL tarafından yayınlanacak olan yapımlarda yer almasına, her türlü ses ve görüntü taşıyıcılarına kayıt edilmesine, bu kaydın kaset, plak, sd kart, cd, cd rom, dvd, vcd,  disket film, Gsm, cep telefonları melodisi, televizyon dizisi, remixinin yapılması, ringtone, realtone, ring back tone, digital ve analog bilgisayar ortamında video klip ve benzeri gibi her türlü ses ve görüntü taşıyıcılarına ve/veya işbu muvafakatnamenin verildiği tarihte mevcut yada muvafakatname  tarihinden sonra geliştirilecek herhangi bir ses ve görüntü taşımaya mahsus araç gereçlere kaydedilmesi sonucunda MEDIA PINEAL tarafından veya MEDIA PINEAL’ın muvafakat vereceği başka yapım firmaları tarafından ayrıca single, albüm, maksi single, remiks, karma, karışık, compilation, best of, televizyon ve radyo reklamları ve benzeri şekillerde işleme, yayma çoğaltma, dolaylı ve doğrudan temsili, eserlerde değişiklik yapılmasına, yurt içinde ve yurt dışında internet üzerinden yükleme yapılarak satışına, istendiği yer, şekil ve sürede umuma arzına, tespitine, ses ve görüntü taşıyan araçlarla nakline, ticari ürünlerde kullanımına, görüntülü görüntüsüz olarak tv, radyo, sinema, internet, VOD, SVOD, IP TV, mobile TV, mobil ve internet uygulamaları ve mevcut veya geliştirilecek tüm mecralar da dahil olmak üzere söz konusu mecralarda ve yöntemlerle işlenmek suretiyle veya işlenmeksizin kullanılmasına, yayınlanmasına, sınırsız sayıda yeniden yayımlanmasına, yurt içi ve yurt dışında sayı, süre, mecra ile sınırlandırılmamış olarak satışa sunulmasına, kiralanmasına, üçüncü kişilere devredilmesine, her türlü kullandırılmasına, dağıtılmasına bunlara ilişkin tüm temsili ve mali haklarımın kullanılmasına her türlü meslek birliğinden elde edilecek mekanik çoğaltma ve telif bedeli haklarım saklı kalmak kaydı ile MEDIA PINEAL’a Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21, 22, 23, 24, 25 ve 80. Maddelerinde düzenlenen eser sahipliği ve bağlantılı hak sahipliğine ilişkin olan mali haklarımla ilgili diğer maddeler uyarınca da sahip olduğum tüm mali haklarımla, manevi hakları kullanma yetkilerimi sayı, süre, mecra ile sınırlandırılmamış olarak kullanma hakkı verdiğimi, eserin/eserlerin MEDIA PINEAL veya haklarını devrettiği 3. Kişiler tarafından anılan şekilde kullanılmasından veya 3. Kişilerce ileri sürülecek hak sahipliği iddiasından dolayı, 3. Kişilerden gelebilecek her türlü talep, iddia hak, ihtilaf gibi her türlü taleplerin muhatabı olacağımı, muvafakatnamede sayılan tüm haklara sahip olduğumu kabul ve beyan etmiş olur. İçerik silme taleplerinde cezai şart uygulanmaktadır.

Dijital Müzik Dağıtım Servisi

HEMEN BİLGİ AL